...

Triplan sistemske pregrade

Montažno-demontažni sistemi pregradnih zidova, modularne konstrukcije, namenjeni za brzo i efikasno pregradjivanje kancelarijskog prostora. Svi elementi se isporučuju spremni za ugradnju, što omogućava suvi proces ugradnje i rad u useljenim prostorima, uz najniži mogući nivo buke i sa zanemarljivo malom količinom otpada. Osnovna karakteristika Triplan sistema pregradnih zidova je mogućnost nakandne reorganizacije prostora u smislu izmene geometrije i položaja kancelarija ili proste zamene modula u sklopu jednog pregradnog zida. Konstrukcija pregradnog zida omogućava nesmetanu demontažu i ponovnu montažu bez oštećenja bilo kog elementa pregradnog zida. Jedinstvena unutrašnja čelična konstrukcija omogućava međusobno kombinovanje svih Triplan sistema. Standardne širine modula su 300mm, 450mm, 600mm, 900mm i 1200mm. Standardna širina modula sa jednokrilnim vratima širine 900mm i 1000mm, a sa dvokrilnim vratima 120mm i 1730mm. Debljina pregradnog zida je 100mm.

Flexica Technical Guide
Flexica Line Technical Guide
Ventura Technical Guide
Ventura Open Technical Guide
Flexica Brochure
Flexica Line Brochure
Ventura Open Brochure

Triplan sistemske pregrade

Flexica

Flexica Line

Ventura Open