...

Paravan pregrade

Najjednostavnije rešenje formiranja radnog prostora, po sistemu OPEN-PLAN-OFFICE, je svakako postavljanje paravan-pregrada. Pored njihove uloge kao vizuelne barijere, materijali koji se koriste za oblogu panela imaju ulogu i akustičnih absorbera zvuka, kako bi se što više umanjio nivo buke, koji inače predstavlja veliki problem kod ovakve organizacije radnog prostora.

TS-63 Technical Guide

Paravan pregrade

Flexica Low Height

Office Club